Wie zijn we ?

Wie zijn we ?

Met 18 jaar ervaring in affiniteitsverzekeringen, en meer precies, verzekeringen voor mobiele telefoons en andere mobiele apparaten, is ons doel altijd geweest om de meest uitgebreide garanties voor mobiele telefoons te bieden, smartphones en touchscreen-tablets behoren tot de beste op de markt en zijn bedoeld voor zowel particulieren als bedrijven.

De combinatie van strategische knowhow gekoppeld aan een zeer operationele structuur maakt controle over de volledige procesketen van waardecreatie mogelijk.
De Gedragscode Mobiele Telefoon Verzekeringen beschouwt ethiek als de hoogste prioriteit bij haar activiteiten.


Juridische kennisgeving

www.assurance-telephone-mobile.be & www.mobiele-telefoon-verzekering.be, verzekeringsmakelaar, verzekeringsmakelaar, FSMA-registratienummer 13009177 oprichting van de vennootschap op 30-11-2000. Gsm-verzekering / www.assurance-telefoon-mobile.be & www.mobiele-telefoon-verzekering.be www.fsma.be Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA). Rue du Congrès, 12-14. 1000 Brussel. Telefoon. : +32 2 220 52 11. Fax: +32 2 220 53 73. FSMA-registratienummer: 13009177 Klantenservice / +32 26 20 08 24
contact@assurance-telephone-mobile.com

Recht op inzage, informatie en rectificatie van persoonsgegevens

Elk verzoek om een ​​reactie in het contractabonnement is verplicht om het verzekeringscontract tot stand te brengen:
Elke omissie of onjuist antwoord kan het recht op compensatie uitsluiten.
In overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming heeft u recht op toegang, informatie en, indien gerechtvaardigd, rectificatie van alle informatie die op u betrekking heeft. U kunt dit recht op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres: www.assurance-telephone-mobile.be & www.mobiele-telefoon-verzekering.be Beheerder: SFG / MeilleureGarantie

Gebruik van de site en persoonlijke gegevens

De site en alle gegevens op de site, en in het bijzonder de teksten, grafieken, logo's, iconen, afbeeldingen, geluiden, merken, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Deze gegevens mogen niet, geheel of gedeeltelijk, worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, samengevat, gewijzigd, gewijzigd, herverdeeld, ongeacht het medium, behalve voor strikt privégebruik. behalve in de gevallen voorzien in de intellectuele eigendomswet. De genoemde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het niet naleven van dit verbod kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. De site www.assurance-telefoon-mobile.be & www.mobiele-telefoon-verzekering.be wordt regelmatig bijgewerkt. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis mee te maken. www.assurance-telephone-mobile.be & www.mobiele-telefoon-verzekering.be kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site, noch voor de gebruiker van de site die zich ertoe verbindt de site te bezoeken met behulp van recente hardware die geen virussen bevat, uitgerust met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. www.assurance-telephone-mobile.be & www.mobiele-telefoon-verzekering.be behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte wordt geplaatst en die in strijd zou zijn met de wet die van toepassing is in België, in het bijzonder bepalingen inzake gegevensbescherming. Waar van toepassing behoudt www.assurance-telephone-mobile.be & www.mobiele-telefoon-verzekering.be zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in het geval van een bericht aan racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch van aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.). Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.assurance-telefoon-mobile.be & www.mobiele-telefoon-verzekering.be wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op een elke ondersteuning aan derden.
Bij gebruik van de site www.assurance-telefoon-mobile.be & www.mobiele-telefoon-verzekering.be: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site www.assurance -telephone-mobile.be & www.mobiele-telefoon-verzekering.be, de toegangsprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

Database

De databases zijn beschermd door de bepalingen met betrekking tot de rechtsbescherming van databases.

Contractuele beperkingen op technische IT-gegevens

De site www.assurance-telefoon-mobile.be & www.mobiele-telefoon-verzekering.be maakt gebruik van JavaScript-technologie.

IT beveiliging

De veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt, is essentieel voor ons. De persoonlijke gegevens die u naar ons verzendt, worden beschermd dankzij het SSL-coderingsproces (Secure Sockets Layer) op een pagina die is beveiligd met 256-bits codering.
Zodra je de beveiligde modus binnengaat, verschijnt het symbool in de vorm van een hangslot op je scherm.

Waarschuwing met betrekking tot onjuiste informatie

Alle gevraagde informatie is essentieel voor de validatie van de aanbiedingen die op de site worden aangeboden.
Na acceptatie komt het verzekeringscontract tot stand op basis van de vastgelegde gegevens.
Het is daarom essentieel dat de antwoorden correct zijn, in geval van weglating of valse verklaring, onze verplichting tot schadeloosstelling komt te vervallen, in overeenstemming met de artikelen van de Verzekeringswet.
Daarom wordt u bij het opstellen van het verzekeringscontract geïnformeerd over de verschillende stappen die u moet volgen om het contract af te sluiten en over de middelen die u ter beschikking staan ​​om eventuele fouten bij het invoeren van uw gegevens op te sporen en te corrigeren.
Als het verzekeringscontract eenmaal tot stand is gekomen en weer is ondertekend voor onze diensten, een wijziging in uw situatie zou leiden tot een wijziging van de gegeven antwoorden, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te stellen, anders kan onze verplichting tot schadeloosstelling ook komen te vervallen.
Hetzelfde geldt als een dergelijke wijziging plaatsvindt terwijl uw verzekeringscontract loopt.

Ontvangers van persoonlijke gegevensverwerking

Als onderdeel van de totstandkoming van uw verzekeringscontract, het sluiten of uitvoeren van uw contract, kunnen uw gegevens worden verwerkt, met de nodige bescherming. Bewaring van persoonsgegevens. Uw contracten worden gearchiveerd in onze beveiligde database en zijn toegankelijk vanuit uw Customer Area.

Uw online betaling is veilig

Bij het invoeren van uw bankkaartnummer en de vervaldatum of uw IBAN, wordt al deze informatie gecodeerd en dus beschermd.
Een totale garantie voor storingen met volledige beveiliging van gegevens die via internet worden verzonden.

Incasso

Elke beëindiging als gevolg van een onbetaalde schuld kan onderworpen zijn aan beheersvergoedingen door ons bedrijf.

Toepasselijk recht en toekenning van jurisdictie

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.assurance-telefoon-mobile.be & www.mobiele-telefoon-verzekering.be valt onder de Franse wetgeving. Exclusieve bevoegdheid wordt toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.

Link naar andere sites

www.assurance-telephone-mobile.be & www.mobiele-telefoon-verzekering.be is een geregistreerd handelsmerk en wordt beheerd door DISTRIB.COM.
Er kunnen links naar andere sites worden aangeboden. Deze sites zijn onafhankelijk, en DISTRIB.COM bewerkt of controleert deze sites niet en kan niet verantwoordelijk zijn voor hun inhoud.

Host van de site :
1&1
WebMaster en WebDesigner
EODIA